BorZihinsel Performans ve Beyin Fonksiyonları

bor
Zihinsel Performans ve Beyin Fonksiyonları

Borun işlevsel rolünü daha fazla araştırmak için, beyin elektrofizyolojisi ve bilişsel performans, sağlıklı yaşlı erkekler ve kadınlarla yapılan üç çalışmada borun düşük ve yüksek alımının karşılaştırılması değerlendirilmiştir. (yaklaşık 0.25’e karşı yaklaşık 3.25 mg bor / 2000 kcal / gün) Çalışmalar, üç çalışmanın ikisinde diyet borunun etkilerini göstermiştir. Düşük bor alımı yüksek alımla karşılaştırıldığında çeşitli bilişsel ve psikomotor görevler üzerindeki performansı (örneğin, tepki süresi) etkilediği gözlemlenmiştir. Yüksek bor alımıyla karşılaştırıldığında, diyetle alınan bor düşüklüğü (p <0,05), el becerisini vurgulayan görevlerde ,el-göz koordinasyonu, dikkat ,algılama ,kodlama , kısa süreli bellek ve uzun süreli hafıza gibi etkenlerde önemli ölçüde daha düşük performans ile sonuçlandı. Toplu olarak, bu üç çalışmadan elde edilen veriler borun insanlarda beyin fonksiyonlarında ve zihinsel performansta etkili olabileceğini göstermektedir. [1]

[1]JG Penland, “Dietary boron, brain function, and cognitive performance”, Environmental Health Perspectives, 1994 Nov; 102(Suppl 7): 65–72.

Bor, kemik gelişiminde, “inflamatuvar yanıt”da ve merkezi sinir sistemi işlevlerinde hayati bir rol oynayabilir. Yapılan çalışmalarda, bazı hayvanlarda yaşam döngüsünü tamamlamak için bora ihtiyaç duyulduğunu ve çok düşük miktarda bor alımı kemik sağlığının bozulmasına, beyin fonksiyonlarına ve bağışık cevabının zayıflamasına neden olabildiği gösterilmiştir. Son zamanlarda yapılan bir çalışma, borun bağışıklık sistemini desteklediğini kanıtlamaktadır. İyi kontrol edilen diyet koşulları altında yoksunluktan sonra bor suplamentinin, yaşlı kadın ve erkeklerde kısa süreli hafıza ve dikkati geliştirdiği, psikomotor yeteneklerin ve davranış eylemi ve zihinsel uyanıklığı geliştirdiği gösterilmiştir.[2]
[2]Aydın , T., Gönen,B. ve Eseceli, H., “Bor’un İnsan Sağlığı ve Beslenme Üzerine Etkisi”, Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi / Cilt 9 Sayı 2 / 2018.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretleyin *

www.arimucizesi.com'a dön