PropolisPropolis ve Kanser

iStock-538032878

Kanser

 

Son yıllarda kanser hastalığı oldukça yaygın olarak görülmektedir. Halk sağlığı için büyük tehlike oluşturan kanser hastalığının tedavi yöntemleri üzerinde yenilikçi araştırmalar yapılmaktadır. İmmünoterapi immün yanıtları artıran veya azaltan terapötik ajanlar ile ortaya çıkan hastalığın tedavisidir. İmmünoterapinin kanser tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu amaç doğrultusunda kullanılabilirliği araştırılan, bir arı ürünü olan propolis antitümör etkiler göstermesi ile dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra antibakteriyel, antimikrobiyal, antifungal, antiviral ve sitotoksik etkileri olduğu bilinmekte olan propolisin son yıllarda immünomodülatör etkileri incelenmektedir. Araştırmacılara göre propolis kanser immünoterapisinde umut vadeden bir bileşendir. [48]

Propolisin kanser hücrelerine etkisi üzerine son yıllarda yoğun şekilde araştırmalar yapılmaktadır. Propolisin çeşitli kanser hücrelerine etkili olması nedeni ile kanser tipinden bağımsız etkisi olduğu düşünülmektedir. Etil alkolde işlenmiş propolisin kanser hücrelerini dönüşüme uğratarak gelişmelerini önlediği belirlenmiştir. Bu etkiyi sağlayan ve propoliste bulunan en önemli maddeler kuersetin, kafeik asit ve klerodan diterpenoiddir. Kafeik asit esterlerinin tümör oluşumunu kimyasal olarak engellediği belirlenmiştir. Propolisin kanser üzerine etkisi özellikle bağışıklık sistemini düzenleyici ve güçlendirici etkisinden kaynaklanmaktadır. Propolisin bu güçlü etkisine dayanarak akut lenfoblastik lösemi hücre dizisinde sitotoksik ve apoptotik özellik gösterip göstermediği araştırılmış, propoliste bulunan kafeik asidin ve kafeik asit fenetil esterin (CAPE) önemli düzeyde sitotoksik etki gösterdiği, tümör büyümesini durdurduğu belirlenmiştir.[3]

Kanser tedavisinde radyoterapi uygulanması halinde, hastanın propolis kullanması önerilmektedir. Propolis, adeta koruyucu bir bariyer oluşturarak sağlıklı hücreler üzerine radyoaktif ışınların etki etmesini önlemekte, sadece kanserli, bozuk dokulu hücre üzerine ışının etki etmesini sağlamaktadır. Bu şekilde hastanın vücuduna giren radyasyon düzeyi düşmektedir. Ayrıca propolis vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiren özelliği nedeniyle, kanserli hastanın vücut fonksiyonlarını desteklemekte, hastanın vücut direncini artırmaktadır. Propolisin kanser tedavisinde konvansiyonel cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi eşliğinde tamamlayıcı destek tedavi olarak, hekim kontrolünde, etik ve sorumluluk anlayışı gözetilerek, temkinli doz ve sürede kullanımına dikkat edilmelidir.[3]

Meme kanserinde ise yapılan çalışmalarda propolisin hızlı çoğalma gösteren meme dokusundaki kanser hücrelerini azalttığı, propolisteki benzopiren propenoik asitin (PM3) insan meme kanseri hücresinin (MCF-7) gelişimini engellediği ve çalışmaların propolis eklenmiş bitki-ilaç kombinasyonları üzerinde yoğunlaşmasının önerildiği ifade edilmiştir. Özellikle kahverengi propolisin başlıca bileşeni olan nemoroson maddesinin, meme kanserine karşı etkili bir şekilde kullanılabileceği belirtilmiştir.[3]

Prostat kanserinin önlenmesi ve/veya tedavi edilmesinde propolis gibi polifenolik bileşikler açısından zengin besin takviyelerinin önemli bir rol oynadığı ortaya konulmuştur. Ülkemizdeki yüksek antioksidan özellikli bitkilerden elde edilen propolis ekstraktının, PC-3 prostat kanserinde antiproliferatif aktiviteye sahip olabileceği ifade edilmiştir. Kimi zaman prostat kanserinde, kanser hücrelerinin apoptosise karşı dirençli olduğu görülmektedir. Bu direnci kıran maddenin özellikle yeşil propolis etanol ekstresinde bulunan fenolik bileşenler, artepillin C, kuersetin, kamferol ve p-kumarik asit olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda prostat kanserinin oluşum ve yayılımını önlemede propolisteki aktif bileşiklerin önemli bir rol oynadığı ifade edilmiştir. Yine propoliste bulunan artepillin C’nin, güçlü bir antikanserojen olarak özellikle mide, gırtlak ve kolon kanserleri üzerinde başarılı sonuç verdiği ortaya konmuştur.[3]

Araştırmacılara göre propolis kanser immünoterapisinde umut vadeden bir bileşendir.

KAYNAKLAR

[3] Yücel,B. ve diğerleri, ” Propolisin İnsan Sağlığına Etkileri”, ANADOLU, J. of AARI 24 (2) 2014, 41 – 49 MFAL 

[47] Verónica Mujica, Roxana Orrego, Jorge Pérez, Paula Romero, Paz Ovalle, Jessica Zúñiga-Hernández, Miguel Arredondo, Elba Leiva, ” Oksidatif Stres ve Lipid Metabolizmasında Propolisin Rolü: Randomize Kontrollü Bir Deneme “, Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp, cilt. 2017, Makale Kimliği 4272940, 11 sayfa, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/4272940

[48] Onur, E. Ve Diğerleri, “İmmünoterapi Ve Propolisin Kanser İmmünoterapisinde Kullanım Potansiyeli”, Food And Health, 4(4), 231-246 (2018), Doı: 10.3153/Fh18023.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretleyin *

www.arimucizesi.com'a dön