PropolisPropolis ve Kalp Rahatsızlığı

Kalp krizi ve Propolis

Kalp Hastalığı

Yoğunlaştırılmış propolis ekstraktı, kan basıncını düşürmekte, tansiyonu dengelemekte, sakinleştirici etki yaratmaktadır. Propoliste bulunan dihidroflavonoidlerin kılcal damaları kuvvetlendirdiği ve antihiperlipidemik aktivite oluşturduğu belirlenmiştir. Kandaki toplam kolestrol, trigliserid ve düşük yoğunluklu lipoproteini azaltan propolis etanol ekstraktı, damar dokularındaki lipit peroksidasyonunu düşürerek kalp üzerinde koruyucu etki göstermektedir. [3]

Bu klinik çalışma, randomize, çift kör ve plasebo kontrollüdür. Denekler, kurumsal bir e-posta (Universidad de Talca, Talca, Maule, Şili) aracılığıyla çalışmaya katılmaya davet edildi ve 85 denek bu klinik denemeyle ilgilendi. Konu akış şeması Şekil 3’de gösterilmektedir. İlk denekler 19 Mart ile 26 Mayıs 2014 arasında kaydedildi. Takip 29 Mayıs ile 11 Eylül 2014 arasındaydı.[47]

Şekil 3. Uygunluk, randomizasyon ve hasta takibi. Bileşik A, plasebodur ve bileşik B, propolistir.

Dahil etme kriterleri aşağıdaki gibiydi: (i) 18-69 yaş aralığı; (ii) aşağıdaki değiştirilmiş parametrelerden en az birine sahip olmak: açlık glisemi, lipid profili, kan basıncı veya diabetes mellitus, kardiyovasküler hastalık ve / veya fazla kilo. Hariç tutma kriterleri aşağıdaki gibiydi: (i) önemli miktarda alkol tüketimi öyküsü; (ii) bildirilen akut veya kronik patolojik durumlar (diğerleri arasında karaciğer ve / veya böbrek yetmezliği, kontrolsüz diabetes mellitus veya immün yetmezlik ve immünolojik bozukluklar); (iii) çalışma rejimiyle iş birliği yapma olasılığının düşük olması. Çalışma sırasında, 8 denek gönüllü olarak geri çekildi ve normal aralığın (> 100u U / mL) üzerinde insüline sahip oldukları için 3 ilave denek hariç tutuldu. [47]

Propolis, kardiyovasküler sistemi desteklemektedir ve kılcal damarları, kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olan bir antioksidan olan bioflavonoidi bünyesinden barındırmaktadır.

KAYNAKLAR

[3] Yücel,B. ve diğerleri, ” Propolisin İnsan Sağlığına Etkileri”, ANADOLU, J. of AARI 24 (2) 2014, 41 – 49 MFAL 

[47] Verónica Mujica, Roxana Orrego, Jorge Pérez, Paula Romero, Paz Ovalle, Jessica Zúñiga-Hernández, Miguel Arredondo, Elba Leiva, ” Oksidatif Stres ve Lipid Metabolizmasında Propolisin Rolü: Randomize Kontrollü Bir Deneme “, Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp, cilt. 2017, Makale Kimliği 4272940, 11 sayfa, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/4272940

 

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretleyin *

www.arimucizesi.com'a dön