PropolisPropolis ve Diyabet

https://akademi.arimucizesi.com/wp-content/uploads/2021/03/diabetes-and-healthy-lifestyle-1.jpg

Diyabet

Dirençli tip 2 diyabetli hastalarda dut ve propolis ile yapılan küçük bir klinik çalışmada hipergliseminin azaldığı gösterilmiştir. Tip 2 diyabetli hastalarda 900 mg / gün arı propolis desteğinin glisemik, lipid ve insülin parametreleri üzerindeki etkisi de 12 haftalık çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada (n = 66) değerlendirildi. Ortalama FBG, HbA 1c ve toplam kolesterol gruplar arasında anlamlı olarak farklı bulundu. Kontrollerde +6.48 mg / dL’lik bir artışa ( P = 0.01) kıyasla propolis ile FBG’de −17.76 mg / dL’lik önemli bir düşüş görüldü ve HbA 1c’de benzer sonuçlar (−% 77’ye karşı +% 0.19; P= 0,004). Ek olarak, propolis grubunda toplam kolesterol (+5.16 mg / dL) kontrollere (+28.96 mg / dL; P = 0.01) kıyasla çok daha az arttı. Lipit parametrelerindeki veya insülin indekslerindeki diğer değişikliklerin hiçbiri gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi.[45]

Tip-2 diyabetik hastalarda, TNF-α Brezilya yeşil propolisi ile tedaviden sonra önemli ölçüde azalmış, ancak IL-1β ve IL-6 önemli ölçüde artmıştır [. Propolis ve bazı bileşenlerinin yanı sıra, IL-1β da dahil olmak üzere çeşitli sitokinin salgılanmasını aktif olarak uyarmıştır ve IL-1 üretiminin artmasından kaynaklanan proinflamatuvar etkiler, muhtemelen IL-6’nın antiinflamatuvar etkileriyle dengelenmiştir. 

Bu nedenle, Brezilya yeşil propolisinin kronik iltihaplanma üzerindeki kombine etkisi, tip-2 diyabeti olanlarda olumluydu.[46]

KAYNAKLAR

[45] Samadi N, Mozaffari-Khosravi H. Rahmanian M, Askarishahi M. Effects of bee propolis supplementation on glycemic control, lipid profile and insulin resistance indices in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind clinical trial. J Integr Med. 2017;15(2):124-134.28285617

[46]  Zhao L. ve diğerleri, “Brazilian Green Propolis Improves Antioxidant Function in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus.”, Int. J. Environ. Res. Public Health 2016, 13(5), 498; doi: 10.3390 / ijerph13050498.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretleyin *

www.arimucizesi.com'a dön