VitaminD VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK

23 Mart 20210
https://akademi.arimucizesi.com/wp-content/uploads/2021/03/D-vitamini.jpg
D VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK : KLİNİK ÇALIŞMALAR

Düşük serum D vitamini düzeyinin toplum kaynaklı pnömoni(zatürre) de dahil olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonlarında artan riski ile ilişkili olduğu ve 20-50µg/gün D vitamini suplemantasyonu ile serum D vitamini seviyelerini 50 ng/mL üzerine yükselten takviyenin immün koruyucu etkisi ile bu riski iyileştirebildiği saptanmıştır.[1]

Yapılan bir araştırmada D vitamini düzeyleri oldukça düşük olan İspanya, İtalya ve İsviçre’de yaşlı popülasyonda SARS-CoV-2’ye bağlı enfeksiyonuna maruz kalma sıklığının yüksek olduğu ve COVİD-19 salgınına karşı korumada D vitamini takviyesinin gerekli olduğu belirtilmiştir.[1]

Astım ve alerjik rinit gibi immün sistem disfonksiyonu sonucu ortaya çıkan hastalıklar, gebelik döneminde D vitamini düşük olan annelerin bebeklerinde daha sık görülmektedir. Yapılan bir çalışmada, kord kanında D vitamini seviyesi düşük olan bebeklerin yaşamın ilk yılında Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) enfeksiyonu geçirme riskleri yüksek bulunmuştur. D vitamininin alerji ve astım ile ilişkisinin farklı yönlerde olduğunu savunan çalışmalar vardır. D vitamini takviyesi ile riketsin azaldığı fakat alerjik hastalıkların arttığını belirten çalışmalar bulunmasına rağmen, alerjik hastalıklarda görülen artışın D vitamini eksikliğinin yaygın olmasıyla da ilişkili olduğunu savunan çalışmalar bulunmaktadır .[2]

Ciddi D vitamini eksikliği olan 247 Moğol çocuğunda (başlangıç ​​25 (OH) D düzeyi 7 ng / mL) güçlendirilmiş süt kullanan bir RKÇ, 3 aylık çalışma süresi boyunca akut solunum yolu enfeksiyonlarında önemli bir azalmaya yol açtı.[3]

140 immün yetmezlikli hastada bir İsveç RCT’si, bir yıl boyunca günlük 4000 IU kolekalsiferol alımı, enfeksiyöz semptomları, nazal sıvıda toplam spesifik patojen sayısını ve plasebo grubuna kıyasla vitamin D’de antibiyotik kullanımını önemli ölçüde azalttı.[3]

 

Standart tüberküloz tedavisine ek olarak ilave yüksek doz D vitamini veya plasebo ile tedavi edilen 95 hastada yapılan yakın tarihli bir klinik çalışma, inflamatuar yanıtların hızlandırılmış çözülmesini göstermişti.[3]

Geleneksel antibiyotiklere eklenen D vitamini takviyeleri ile yapılan klinik deneyler değişken başarı göstermiştir. Günde 10.000 IU D vitamini kullanıldığında, tüberküloz hastalarında serum D vitamini seviyeleri arttı ancak plasebo koluna dahil edilen hastalara kıyasla tedavinin etkinliğini artırmadı. Bununla birlikte, VDR geninde tek bir Taq1 nükleotid polimorfizmi olan spesifik bir hasta alt grubunda, bu azalma gösterildi, bu da genetik faktörlerin D vitamini desteğine karşı immün yanıtı etkileyebileceğini düşündürdü.[4]

Melbourne bebeklerinde gıda alerjisi üzerine toplum temelli bir çalışma olan HealthNuts çalışmamızdan elde edilen bulgular, gıda alerjisinin gelişiminde 12 aylıkken D vitamini yetersizliğinin potansiyel bir rolüne işaret etmektedir.[5]

KAYNAKÇA

[1]ACAR TEK, N. ve KOÇAK, T.,” Koronavirüsle (Covid-19) Mücadelede Beslenmenin Bağışıklık Sisteminin Desteklenmesinde Rolü”, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020: Özel Sayı: 18-45.
[2]Erbay, E. ve diğerleri, ” D Vitamini ve vücut sistemleri üzerine etkisi”, Derleme , Sağlık Akademisyenleri Dergisi, Ekim 2019.
[3]Prietl, B. ve diğerleri ,” Vitamin D and Immune Function”, Nutrients. 2013 temmuz; 5(7): 2502–2521, doi: 10.3390/nu5072502.
[4]Medrano, M. ve arkadaşları,” Vitamin D: Effect on Haematopoiesis and Immune System and Clinical Applications”, Int J Mol Sci. 2018 Eylül; 19(9): 2663., doi: 10.3390/ijms19092663.
[5]Suaini, N.H.A. ve arkadaşları ,” Immune Modulation by Vitamin D and Its Relevance to Food Allergy”, Nutrients. 2015 Aug; 7(8): 6088–6108., doi: 10.3390/nu7085271.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretleyin *

www.arimucizesi.com'a dön