Prostat Kanseri

 Bor ve Prostat Kanseri Bor, insan steroid hormon seviyelerini etkiler. Borun, dolaşımdaki testosteron ve estradiol seviyelerinin prostat kanseri riskini modifiye ettiği öne sürülmüştür. ABD’de diyetle bor alımı ile prostat kanseri riski arasındaki ilişkiyi araştırılmış. Araştırma üçüncü Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi’nden (NHANES III) elde edilen verilere dayanmaktadır. Kesitsel vaka-kontrol çalışması tasarımı, 95 prostat kanseri...

bor

Zihinsel Performans ve Beyin Fonksiyonları Borun işlevsel rolünü daha fazla araştırmak için, beyin elektrofizyolojisi ve bilişsel performans, sağlıklı yaşlı erkekler ve kadınlarla yapılan üç çalışmada borun düşük ve yüksek alımının karşılaştırılması değerlendirilmiştir. (yaklaşık 0.25’e karşı yaklaşık 3.25 mg bor / 2000 kcal / gün) Çalışmalar, üç çalışmanın ikisinde diyet borunun etkilerini göstermiştir. Düşük bor alımı...

www.arimucizesi.com'a dön