BorBor ve Prostat Kanseri

14 Mart 20210
Prostat Kanseri
 Bor ve Prostat Kanseri

Bor, insan steroid hormon seviyelerini etkiler. Borun, dolaşımdaki testosteron ve estradiol seviyelerinin prostat kanseri riskini modifiye ettiği öne sürülmüştür. ABD’de diyetle bor alımı ile prostat kanseri riski arasındaki ilişkiyi araştırılmış. Araştırma üçüncü Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi’nden (NHANES III) elde edilen verilere dayanmaktadır. Kesitsel vaka-kontrol çalışması tasarımı, 95 prostat kanseri vakasının bor alımı 8.720 sağlıklı birey ile karşılaştırılarak kullanılmıştır. Yaş, ırk, eğitim, sigara, vücut kitle indeksi, diyetle kalori alımı ve alkol tüketimini kontrol ettikten sonra, diyetle alınan boron alımının artması, bir doz-cevap paterni oluşturmuştur.Sonuç olarak; düşük bor alımının prostat kanseri riskini arttırdığı rapor edilmiştir.[1]
[1] Kuru, R. ve Yarat, A.,” Bor ve Sağlığımıza Olan Etkilerine Güncel Bir Bakış”, Clinical and Experimental Health Sciences 2017; 7: 107-14.

Borun son zamanlarda gösterilen en yararlı etkilerinden biri de kanser türleri için riski azaltmasıdır. Bu etki ilk kez, diyet boru ve prostat kanseri arasında ters ilişki bulan bir epidemiyolojik çalışma tarafından gösterilmiştir. O zamandan beri, borların, bazı prostat ve göğüs kanseri hücrelerinin büyümesini ve farelerde insan prostat tümörlerinin büyümesini engellediğini gösteren birkaç çalışma bulunmaktadır. Deneysel çalışmalar, borun prostat kanserine karşı koruyucu özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Düşük konsantrasyonlarda borik asit kısmen prostat spesifik antijenlerin (PSA) proteolitik aktivitesini baskılamaktadır. Bu nedenle bor bileşikleri, PSA aktivitelerinin düzenlenmesi için kullanılabilir. 60-100 μm arasında değişen borik asit konsantrasyonları, prostat kanseri hücre hattındaki hücrelerin çoğalmasını baskılamaktadır.[2]

[2]Aydın , T., Gönen,B. ve Eseceli, H., “Bor’un İnsan Sağlığı ve Beslenme Üzerine Etkisi”, Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi / Cilt 9 Sayı 2 / 2018.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretleyin *

www.arimucizesi.com'a dön