https://akademi.arimucizesi.com/wp-content/uploads/2021/03/D-vitamini.jpg

D VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK : KLİNİK ÇALIŞMALAR Düşük serum D vitamini düzeyinin toplum kaynaklı pnömoni(zatürre) de dahil olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonlarında artan riski ile ilişkili olduğu ve 20-50µg/gün D vitamini suplemantasyonu ile serum D vitamini seviyelerini 50 ng/mL üzerine yükselten takviyenin immün koruyucu etkisi ile bu riski iyileştirebildiği saptanmıştır.[1] Yapılan bir araştırmada D...

https://akademi.arimucizesi.com/wp-content/uploads/2021/03/D-Vitamin-1200x640.jpg

D VİTAMİNİ Kolekalsiferol diye de bilinen D3 vitamini, vitamin takviyelerinden ,takviyeli gıdalardan ve hayvansal gıdalardan alınır veya deride sentez edilir. Böbrek ve karaciğerde çeşitli reaksiyonlar sonrası kullanılır. İnsan vücudu D vitaminini genel olarak 3-4 ay yetecek kadar depolayabilmektedir. İnsanlar D vitaminlerinin çoğunu güneş ışığının neden olduğu kutanöz sentezden (yaklaşık% 80), geri kalanı diyet ve takviyeden...

Prostat Kanseri

 Bor ve Prostat Kanseri Bor, insan steroid hormon seviyelerini etkiler. Borun, dolaşımdaki testosteron ve estradiol seviyelerinin prostat kanseri riskini modifiye ettiği öne sürülmüştür. ABD’de diyetle bor alımı ile prostat kanseri riski arasındaki ilişkiyi araştırılmış. Araştırma üçüncü Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi’nden (NHANES III) elde edilen verilere dayanmaktadır. Kesitsel vaka-kontrol çalışması tasarımı, 95 prostat kanseri...

bor

Zihinsel Performans ve Beyin Fonksiyonları Borun işlevsel rolünü daha fazla araştırmak için, beyin elektrofizyolojisi ve bilişsel performans, sağlıklı yaşlı erkekler ve kadınlarla yapılan üç çalışmada borun düşük ve yüksek alımının karşılaştırılması değerlendirilmiştir. (yaklaşık 0.25’e karşı yaklaşık 3.25 mg bor / 2000 kcal / gün) Çalışmalar, üç çalışmanın ikisinde diyet borunun etkilerini göstermiştir. Düşük bor alımı...

https://akademi.arimucizesi.com/wp-content/uploads/2021/03/ari-doktoru.jpg

1.1.1. Yağ Bazlı Propolis Propolis ekstraktlarının birçok biyolojik aktivitesi geniş çapta araştırılmış ve literatüre geçmiştir. Propolis ekstraktlarının üretimi için en popüler teknik etanol ekstraksiyonudur. Propolisin etanolik ekstraktlarının geniş bir bakteri yelpazesine, özellikle gram pozitif bakteri türlerine karşı etkili olduğu bulunmuştur [28]. Bununla birlikte propolisin etonolik formülasyonu, basit ve etkili bir yöntem olmasına rağmen, alkol toleranslı...

www.arimucizesi.com'a dön